Tin tức

Home Tin tức
supply-chain-management

SCM (Supply Chain Management) là gì?

15/12/2014
Có thể nói 1 cách đơn giản: SCM (Supply Chain Management – Quản lý dây chuyền cung ứng) là 1 phần trong ERP. Nhưng thực chất SCM là gì, ứng dụng ra sao? Vậy SCM là gì? SCM là sự...
benefits-of-crm-660x652

CRM (Customer Relationship Management) là gì?

12/12/2013
Những nhận định về quản lý mối quan hệ khách hàng hiện nay không còn mới mẻ nữa. Ngày nay, nó được thừa nhận một cách rộng rãi bởi bạn cư xử với khách hàng như thế nào thì điều...
erp_serv

ERP (Enterprise Resource Planning) là gì?

21/11/2013
Thuật ngữ “ERP” đã và đang thâm nhập vào đời sống doanh nghiệp nhưng vẫn còn rất nhiều người hiểu mơ hồ về nó. Từ thực tiễn của một người làm tư vấn về CNTT, tác giả đã ghi và...
hrm

HRM (Human Resource Management) là gì?

28/10/2013
I. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự:  1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự: Kể từ khi hình thành xã hội loài người, con người biết hợp quần thành tổ chức thì vấn đề quản...
frm

FRM (Finance Resource Management) là gì?

11/09/2013
Quản lý tài chính là việc sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng tài chính của một doanh nghiệp để phân tích điểm mạnh điểm yếu của nó và lập các kế hoạch kinh doanh. Việc...