Giải pháp quản trị toàn diện chuỗi cung ứng

Home Giải pháp Giải pháp quản trị toàn diện chuỗi cung ứng

Khái niệm về quản lí tinh giản (Lean Entreprise), quản lí nguồn lực hiệu quả (Just In Time), chuỗi cung ứng kéo (pull) thay vì đẩy (push) đã trở nên phổ thông. Hiệu quả của các phương pháp ấy đã được chứng minh ở những công ty, tập đoàn nổi tiếng thế giới như Toyota, Samsung, Pepsi…Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí là một xu thế tất yếu, trở thành một ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong việc nắm bắt thị trường và triển khai các chương trình kinh doanh.

Giải pháp quản trị toàn diện chuỗi cung ứng hay Nhà Phân Phối Thông Minh (NPPTM) của Olbius giúp khách hàng triển khai các triết lí quản trị hiện đại.

 • Các cấu phần của NPPTM được tích hợp chặt chẽ theo thời gian thực, làm giảm ký chứng từ, phê duyệt online, ghi nhận và cập nhật thông tin theo thời gian thực, tiết kiệm thời gian chờ đợi, giảm lưu kho hàng hóa, giảm yếu tố con người, tránh nhầm lẫn, gian lận.
 • NPPTM cho phép thu thập thông tin thị trường một cách hiệu quả, trợ giúp ra quyết định theo đúng định hướng thị trường.
 • NPPTM cho phép xây dựng ngân sách chung của doanh nghiệp và ngân sách bộ phận cho từng phòng ban để từ đó giám sát thực hiện.
 • Hệ thống báo cáo của NPPTM rất đa dạng và nhiều chiều. Giúp ban quản trị phân tích được các yếu tố hoạt động tích cực và tiêu cực, bao gồm các báo cáo về kho vận, bán hàng, tài chính, nhân sự. Hỗ trợ người quản lý ở mọi vị trí điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp, xây dựng chiến lược, ngân sách và ra quyết định một cách nhanh chóng và phù hợp hơn.
 • NPPTM có tương tác với các thành viên trên kênh (hệ thống đại lý, cửa hàng hoặc nhà phân phối khu vực) giúp chương trình marketing được nhanh chóng và hiệu quả hơn.
 • NPPTM giúp nâng cao chất lượng dịch vụ: cung ứng đúng chất lượng, đúng thời gian, đúng số lượng.

Sử dụng giải pháp quản trị toàn diện chuỗi cung ứng thực sự là một ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt và thay đổi nhanh chóng.

CÁC PHÂN HỆ CỦA NPPTM

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

 • Bán hàng đa kênh( MT, GT, HORECA, Ecommerce): Hệ thống thống có thể phân tách kênh. Đồng thời đi kèm là sản phẩm, chính sách giá, chính sách khuyến mãi, hệ thống nhà phân phối, siêu thị cũng có thể xác lập riêng.
 • Quản trị bán hàng và đơn hàng: Lên đơn hàng và quản lý đơn hàng nhanh chóng, tức thời từ việc lên đơn cho đến khi kết thúc đơn hàng. Kiểm soát chặt chẽ thông tin đơn hàng, chính sách giá, chính sách khuyến mãi, hóa đơn chứng từ đi kèm, tình trạng đơn hàng.
 • Ứng dụng bán hàng di động cho Salesman: Nhân viên bán hàng sẽ được trợ giúp đi theo tuyến, lên đơn hàng và theo dõi tình trạng đơn hàng, kiểm tồn, theo dõi thông tin đối thủ, chấm trưng bày. Về mặt quản lý thì đảm bảo được nhân viên chỉ tạo đơn hàng và kiểm tồn khi ở cửa hàng.
 • Ứng dụng quản trị cho SUP, ASM, RSM, CSM: Các cấp trên hệ thống sales có thể quản lý các cấp dưới của mình một cách đầy đủ và chính xác, phù hợp với đặc thù công việc tại từng vị trí.
 • Quản lí thưởng chỉ tiêu doanh số, quyết toán các hoạt động: Cấu hình, ghi nhận và tính thưởng cho các chỉ tiêu. Quyết toán thưởng cho đội ngũ bán hàng, chương trình khuyến mãi, trưng bày, tích lũy cho cửa hàng một cách chính xác và tức thời.
 • Quản lí, đánh giá hiệu quả hoạt động nhà phân phối(mua vào, bán ra, chiết khấu, khuyến mại): Hệ thống ghi nhận tức thời, đầy đủ các đơn hàng mua và bán, các chính sách chiết khấu khuyến mại của từng nhà phân phối, từ đó tổng hợp được các báo cáo và thống kê theo các chiều và tiêu chí khác nhau.
 • Quản lý chính sách giá linh hoạt và chính xác: Chính sách giá có thể lên đa dạng theo kênh, theo nhóm khách hàng, theo nhà phân phối, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm và có thể tùy biến theo đặc thù của doanh nghiệp.
 • Quản lý dự báo bán hàng(Sales forecast): Dự báo bán hàng có thể lên theo vùng miền, theo từng tháng trong năm. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các số liệu về dự báo bán hàng, lịch sử tồn kho, chỉ tiêu hãng, chỉ tiêu công ty, lịch sử bán hàng của các kì trước và ở thời điểm hiện tại.
 • Quản lý hàng đổi, hàng trả: Hệ thống ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời các đơn hàng đổi hoặc trả lại từ thị trường, từ nhà phân phối, từ siêu thị.

QUẢN LÝ MARKETING

 • Tạo chương trình khuyến mại đa dạng và linh hoạt: Thiết lập điều kiện và chính sách áp dụng với những hỗ trợ sẵn về kênh, khách hàng, nhóm khách hàng, sản phẩm, danh mục sản phẩm một cách linh hoạt cả về số lượng và giá trị. Đảm bảo tính mở rộng để phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp một cách dễ dàng.
 • Thông tin khách hàng và quan hệ khách hàng đầy đủ, chi tiết: Quản lý đầy đủ thông tin cơ bản và các lần giao tiếp với khách hàng qua các hình thức khác nhau như email, call, fax.
 • Xây dựng chương trình marketing và đo lường hiệu quả: Hỗ trợ chi tiết các thông tin từ khi lên đến khi đi vào hoạt động và tổng kết chương trình, để lên các đánh giá và báo cáo kịp thời.

KHO HÀNG & ĐIỀU VẬN

 • Quản lí hệ thống kho phân tán: Hỗ trợ không hạn chế về số lượng, vị trí địa lý và loại kho(kho công ty, kho nhà phân phối, kho thuê ngoài). Phân quyền đầy đủ từ thủ kho tới chuyên viên kho, quản lý kho.
 • Qui trình xuất nhập tồn: Xuất kho hàng bán, hàng đổi, hàng hủy và theo dõi độ phủ các các kho. Nhập kho hàng đổi, hàng mua, hàng hủy. Theo dõi tồn kho theo từng kho, nhóm kho.
 • Quản lí vị trí hàng và kiểm tồn trong kho: Hệ thống vị trí được thiết kế linh hoạt, không hạn chế về số lượng và loại vị trí trong kho. Ghi nhận kiểm tồn và lịch sử kiểm tồn dễ dàng và chính xác.
 • Quản lí chuyển vận, giao hàng: Đóng gói đơn hàng, tạo chuyển vận và ghi nhận trạng thái chuyển vận và đơn hàng.
 • Quản lí hóa đơn, chứng từ, phiếu xuất nhập: Ghi nhận thông tin về phiếu xuất nhập, các hóa đơn chừng từ.

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

 • Quản lý tuyển dụng: Hỗ trợ đầy đủ từ bước lập định biên, lập kế hoạch tuyển dụng tới các đợt tuyển dụng, vòng phỏng vấn đánh giá, thử việc và kí hợp đồng theo từng khối khác nhau(khối văn phòng, khối kinh doanh).
 • Quản lý Đào tạo: Quản lý đầy đủ từ việc lên kế hoạch tới ghi nhận các khóa đào tạo, phiếu đào tạo cá nhân.
 • Tiền lương, bảo hiểm: Cấu hình tham số lương, công thức tính lương linh hoạt, chính xác. Khai báo tăng giảm bảo hiểm, hỗ trợ trích xuất ra định dạng phù hợp với hệ thống bảo hiểm chung.
 • Chấm công
 • Đánh giá hiệu quả công việc

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 • Quản lí hợp đồng: Thông tin hợp đồng được ghi nhận đầy đủ.
 • Kế toán kho và tính toán giá vốn: Hỗ trợ đầy đủ các cách tính giá vốn thông thường. Dựa trên thông tin ghi nhận từ phía kho, kế toán có thể theo dõi thông tin liên quan đến nghiệp vụ kế toán kho một cách đầy đủ.
 • Kiểm soát chi phí theo mặt hàng, theo ngành hàng, theo phòng ban, theo khu vực, thời gian
 • Quản lý hóa đơn chứng từ: Kế toán có thể theo dõi các hóa đơn được ghi nhận tự động do phát sinh các sự kiện kinh tế, và có thể tạo các hóa đơn phát sinh ngoài một cách dễ dàng.
 • Quản lý tạm ứng và hoàn tạm ứng: Tạm ứng sẽ được ghi nhận đầy đủ và chính xác từ bước lên yêu cầu đến bước kết thúc hoặc hoàn tạm ứng.
 • Quản lý công nợ: Theo dõi tổng thể và chi tiết công nợ của khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp.
 • Hệ thống sổ cái và ghi nhận bút toán theo quy định mới nhất của Bộ tài chính.
 • Hệ thống báo cáo quản trị đa dạng và hỗ trợ đầy đủ ra các báo cáo tài chính(bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo dòng tiền, thuyết minh báo cáo).

QUẢN LÝ MUA SẮM

 • Kế hoạch mua sắm được lên và tổng hợp theo các cấp bộ phận, phòng ban.
 • Lên và tổng hợp yêu cầu mua sắm của các phòng ban.
 • Quản lí đơn hàng mua: Đơn hàng có thể lên dễ dàng(từ kế hoạch, từ yêu cầu, phát sinh đột xuất), kết nối liền mạch với các bộ phận khác để theo dõi tình trạng đơn hàng một cách xuyên suốt đến khi kết thúc.
 • Thông tin nhà cung cấp và hợp đồng cung ứng.
 • Giới hạn ngân sách.

BÁO CÁO THỐNG KÊ

 • Báo cáo đa chiều theo thời gian địa điểm…, đa cấp độ cho các cấp lãnh đạo khác nhau
 • Hỗ trợ đa dạng các loại báo cáo của tất cả các cấu phần với tính năng tùy biến về sắp xếp, lọc và trích xuất dữ liệu ra các định dạng khác nhau.
 • Có thể dễ dàng thay đổi và thêm các báo cáo theo đặc thù của doanh nghiệp.